“ภาษีดอกหญ้า” ที่ “เอ๋ ปารีณา” ครองที่ดินกว่า 1.7 พันไร่

192
ภาษีดอกหญ้า
เอ๋ ปารีณา

ข่าวดังรอคอยการสำรวจจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อม ว่าการครองที่ดิน กว่า 1.7 พันไร่ในพื้นที่ อำเภอจอมสระ จังหวัดจังหวัดราชบุรีของสมาชิกสภาผู้แทน


ตัวเอก “เอ๋ ปารีณา ไกรคุปต์” เป็นการถือครองที่ถูกตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางการหรือเปล่า อีก 1-2 วัน อาจจะแจ่มแจ้ง แม้กระนั้นในพื้นฐาน ที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขว้างรีณา การันตี เป็น การเข้าครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินกว่า 1.7 พันไร่ เป็นการ เข้าใช้สิทธิเพื่อหาเลี้ยงชีพโดย การเสีย “ภาษีดอกต้นหญ้า” ไม่ใช้การครอบครองถือบาปสิทธิ ?

ภาษีดอกหญ้า” เป็นยังไง ที่ดินที่จำเป็นต้องเสียภาษีอากรจำพวกนี้ เป็น ที่ดินอะไร และก็ มีสิทธิทำอะไรได้บ้างในที่ดินกลุ่มนี้ ?

การเสีย”ภาษีดอกต้นหญ้า” เป็น การเสียภาษีอากรแคว้นชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า “ภาษีบำรุงท้องที่” ซึ่งผู้เข้าใช้สิทธิทำประโยชน์ในที่ดิน รกร้าง หรือ การเข้าดายป่าเพื่อใช้เป็นที่ดินทำมาหากิน แล้วก็เพื่อมีหลักฐานที่อ้างอิงจากการเข้าใช้ประโยชน์บนที่ดินนั้น ก็เลยมีการเสียภาษีอากรบำรุงท้องที่ เป็นต้นว่า หน่วยงานบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อได้เอกสารการันตีการจ่ายภาษี ภ.บ.ท. 5 เพื่ออ้างอิงถึงการมีไว้ในครอบครองที่ดินดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

อย่างไรก็ตาม การจ่าย ภาษีดอกต้นหญ้า หรือ ภ.ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต 5 ก็เลยเป็นเอกสารการันตีการเข้าครอบครองที่ดินเพื่อทำประโยชน์ แม้กระนั้นไม่ใช่ เอกสารสิทธิอะไรก็ตามเพราะเหตุว่ามิได้ออกมาจากกรมที่ดิน หรือหน่วยงานอื่นใด ที่มีอำนาจสำหรับการออกเอกสารการันตีสิทธิ

ด้วยเหตุนี้ การเข้าไปใช้สิทธิในที่ร้างพวกนั้น ก็เลยบางทีอาจเข้าไปถือสิทธิในที่ดินที่มีเจ้าของที่มีสิทธิ์อยู่แล้ว หรือ เป็นที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินของหน่วยงานราชการ เป็นต้นว่าที่ราชพัสดุภัณฑ์ หรือ ที่ของ ทหาร ที่ดินของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินของอุทยานฯ ของ กรมป่าไม้ฯลฯ แต่ว่า การเข้าใช้สิทธิเพื่อทำประโยชน์โดย การจ่ายภาษีดอกต้นหญ้า หรือ ภ.ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต 5 นั้น บางทีอาจกำเนิดผลดีในอนาคตก็ได้ ถ้าเกิด ที่ดินว่างเปล่าพวกนั้น ในอนาคตภาครัฐมีนโยบาย ให้ผู้ครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท. 5 เอามาออกเอกสารสิทธิที่ดินพวกนั้น

ส่วนหลักการ จะมีหลักเกณฑ์ ให้ผู้ใด มีคุณลักษณะยังไง เกิดเรื่องที่ภาครัฐจะกำหนดเนื้อหาออกมา เพื่อปฏิบัติการให้ถูก

อย่างไรก็ดี ในขณะที่ครองที่ดินว่างเปล่า โดยการเสียภาษีอากรดอกต้นหญ้า ผู้ครอบครองสามารถใช้ประโยชน์ทำรับประทาน สร้างที่พักที่อาศัยได้ เท่าที่ผู้มีสิทธิ์ขอคืน โดยผลตอบแทน ที่เกิดขึ้นจากการใช้ที่ดินสำหรับเลี้ยงชีพ หรือ บ้านที่พักอาศัยนั้นเป็นสิทธิของ ผู้ครอบครอง แม้กระนั้นไม่มีเจ้าของใดในพื้นที่ดังที่กล่าวมาข้างต้น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ หวยหุ้น