หวยหุ้นไทย

25040
หวยหุ้นไทย

หวยหุ้นไทย ผลหวยหุ้นไทย ตรวจหวยหุ้นไทย

หวยหุ้นไทย ผลหวยหุ้นไทย จะออกผลรางวัลตามเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์แบ่งเป็น 4 รอบ มีรอบ เช้า, เที่ยง, บ่าย, เย็น วันจันทร์ ถึง ศุกร์ หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยท่านสามารถตรวจผลการออกรางวัลหวยหุ้นไทยได้ที่เว็บไซต์ของเราซึ่งจะทำการอัพเดทผลหวยหุ้นไทยหลังจากที่มีการออกรางวัลหวยหุ้นไทย

[ตรวจหวยลาว] [ตรวจหวยรัฐบาล] [ตรวจหวยฮานอย] [ตรวจหวยมาเลย์] [ตรวจหวยหุ้น] [ตรวจหวยหุ้นไทย]

ผลหวยหุ้นไทย

หวยหุ้นไทยวันที่

รอบ

3 ตัวบน

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

10 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
623
23
58
10 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
699
99
82
10 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
811
11
70
10 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
842
42
39
10 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
540
40
41
10 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
xxx
xx
xx
09 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
302
02
56
09 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
824
24
78
09 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
978
78
32
09 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
006
06
40
09 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
965
65
81
09 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
381
81
35
08 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
827
27
05
08 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
891
91
31
08 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
945
45
77
08 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
536
36
14
08 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
334
34
12
08 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
546
46
76
07 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
353
35
26
07 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
518
18
91
07 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
459
59
32
07 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
823
23
96
07 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
378
78
51
07 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
022
22
95
03 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
131
31
18
03 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
167
67
54
03 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
565
65
52
03 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
418
18
05
03 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
411
11
98
03 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
927
27
86
02 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
705
05
61
02 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
821
21
77
02 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
955
55
11
02 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
404
04
06
02 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
273
73
29
02 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
213
13
69
01 ก.ค. 2563
เปิดเช้า
436
36
33
01 ก.ค. 2563
เปิดเช้าตลาด
162
62
59
01 ก.ค. 2563
ปิดเช้า
145
45
58
01 ก.ค. 2563
เปิดบ่าย
942
42
61
01 ก.ค. 2563
เปิดบ่ายตลาด
846
46
57
01 ก.ค. 2563
ปิดบ่าย
044
44
41
30 มิ.ย. 2563
เปิดเช้า
710
10
34
30 มิ.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
754
54
78
30 มิ.ย. 2563
ปิดเช้า
049
49
73
30 มิ.ย. 2563
เปิดบ่าย
888
88
12
30 มิ.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
289
89
13
30 มิ.ย. 2563
ปิดบ่าย
503
03
27
29 มิ.ย. 2563
เปิดเช้า
747
47
85
29 มิ.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
373
73
61
29 มิ.ย. 2563
ปิดเช้า
816
16
18
29 มิ.ย. 2563
เปิดบ่าย
394
94
40
29 มิ.ย. 2563
ปิดบ่ายตลาด
394
94
40
29 มิ.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
660
60
74
26 มิ.ย. 2563
ปิดบ่าย
xxx
xx
xx
26 มิ.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
755
55
67
26 มิ.ย. 2563
ปิดเช้า
574
74
86
26 มิ.ย. 2563
เปิดบ่าย
194
94
06
26 มิ.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
483
83
95
26 มิ.ย. 2563
ปิดบ่าย
134
34
46
25 มิ.ย. 2563
เปิดเช้า
588
88
55
25 มิ.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
272
72
71
25 มิ.ย. 2563
ปิดเช้า
797
97
46
25 มิ.ย. 2563
เปิดบ่าย
280
80
63
25 มิ.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
764
64
79
25 มิ.ย. 2563
ปิดบ่าย
688
88
55
24 มิ.ย. 2563
เปิดเช้า
062
62
19
24 มิ.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
342
42
99
24 มิ.ย. 2563
ปิดเช้า
600
00
57
24 มิ.ย. 2563
เปิดบ่าย
399
99
56
24 มิ.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
832
32
89
24 มิ.ย. 2563
ปิดบ่าย
043
43
00
23 มิ.ย. 2563
เปิดเช้า
399
99
81
23 มิ.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
355
55
37
23 มิ.ย. 2563
ปิดเช้า
969
69
51
23 มิ.ย. 2563
เปิดบ่าย
486
86
68
23 มิ.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
285
85
67
23 มิ.ย. 2563
ปิดบ่าย
243
43
25
22 มิ.ย. 2563
เปิดเช้า
530
30
52
22 มิ.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
130
30
52
22 มิ.ย. 2563
ปิดเช้า
322
22
60
22 มิ.ย. 2563
เปิดบ่าย
708
08
74
22 มิ.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
054
54
28
22 มิ.ย. 2563
ปิดบ่าย
218
18
64
19 มิ.ย. 2563
เปิดเช้า
157
57
59
19 มิ.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
389
89
91
19 มิ.ย. 2563
ปิดเช้า
742
42
44
19 มิ.ย. 2563
เปิดบ่าย
642
42
44
19 มิ.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
172
72
26
19 มิ.ย. 2563
ปิดบ่าย
782
82
16
18 มิ.ย. 2563
เปิดเช้า
942
42
76
18 มิ.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
968
68
50
18 มิ.ย. 2563
ปิดเช้า
152
52
66
18 มิ.ย. 2563
เปิดบ่าย
328
28
90
18 มิ.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
363
63
55
18 มิ.ย. 2563
ปิดบ่าย
398
98
20
17 มิ.ย. 2563
เปิดเช้า
969
69
44
17 มิ.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
278
78
35
17 มิ.ย. 2563
ปิดเช้า
598
98
15
17 มิ.ย. 2563
เปิดบ่าย
757
57
44
17 มิ.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
901
01
88
17 มิ.ย. 2563
ปิดบ่าย
918
18
05
16 มิ.ย. 2563
เปิดเช้า
478
78
79
16 มิ.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
259
59
60
16 มิ.ย. 2563
ปิดเช้า
396
96
97
16 มิ.ย. 2563
เปิดบ่าย
621
21
22
16 มิ.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
811
11
12
16 มิ.ย. 2563
ปิดบ่าย
213
13
14
15 มิ.ย. 2563
เปิดเช้า
908
08
48
15 มิ.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
150
50
06
15 มิ.ย. 2563
ปิดเช้า
428
28
28
15 มิ.ย. 2563
เปิดบ่าย
112
12
44
15 มิ.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
413
13
43
15 มิ.ย. 2563
ปิดบ่าย
899
99
57
12 มิ.ย. 2563
เปิดเช้า
363
63
14
12 มิ.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
900
00
77
12 มิ.ย. 2563
ปิดเช้า
901
01
76
12 มิ.ย. 2563
เปิดบ่าย
775
75
02
12 มิ.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
410
10
67
12 มิ.ย. 2563
ปิดบ่าย
256
56
21
11 มิ.ย. 2563
เปิดเช้า
718
18
59
11 มิ.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
520
20
57
11 มิ.ย. 2563
ปิดเช้า
745
45
32
11 มิ.ย. 2563
เปิดบ่าย
023
23
54
11 มิ.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
355
55
22
11 มิ.ย. 2563
ปิดบ่าย
477
77
00
10 มิ.ย. 2563
เปิดเช้า
478
78
41
10 มิ.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
104
04
67
10 มิ.ย. 2563
ปิดเช้า
184
84
47
10 มิ.ย. 2563
เปิดบ่าย
273
73
36
10 มิ.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
900
00
63
10 มิ.ย. 2563
ปิดบ่าย
377
77
40
09 มิ.ย. 2563
เปิดตลาด
193
93
73
09 มิ.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
364
64
02
09 มิ.ย. 2563
ปิดเช้า
963
63
97
09 มิ.ย. 2563
เปิดบ่าย
083
83
17
09 มิ.ย. 2563
เปิดบ่ายตลาด
536
36
70
09 มิ.ย. 2563
ปิดบ่าย
937
37
29
08 มิ.ย. 2563
เปิดเช้า
170
70
00
08 มิ.ย. 2563
เปิดเช้าตลาด
976
76
06
08 มิ.ย. 2563
ปิดเช้า
035
35
65

หวยหุ้นไทยเช้า 10 คู่

หวยหุ้นไทยเช้าวันที่

คู่ที่

3 ตัวบน

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

10 ก.ค. 2563
1
623
23
58
10 ก.ค. 2563
2
xxx
xx
xx
10 ก.ค. 2563
3
xxx
xx
xx
10 ก.ค. 2563
4
xxx
xx
xx
10 ก.ค. 2563
5
xxx
xx
xx
10 ก.ค. 2563
6
xxx
xx
xx
10 ก.ค. 2563
7
xxx
xx
xx
10 ก.ค. 2563
8
xxx
xx
xx
10 ก.ค. 2563
9
xxx
xx
xx
10 ก.ค. 2563
10
xxx
xx
xx
09 ก.ค. 2563
1
302
02
56
09 ก.ค. 2563
2
623
23
77
09 ก.ค. 2563
3
745
45
99
09 ก.ค. 2563
4
875
75
29
09 ก.ค. 2563
5
327
27
81
09 ก.ค. 2563
6
649
49
03
09 ก.ค. 2563
7
129
29
83
09 ก.ค. 2563
8
890
90
44
09 ก.ค. 2563
9
160
60
14
09 ก.ค. 2563
10
665
65
19
08 ก.ค. 2563
1
827
27
05
08 ก.ค. 2563
2
567
67
45
08 ก.ค. 2563
3
227
27
05
08 ก.ค. 2563
4
527
27
05
08 ก.ค. 2563
5
572
72
11
08 ก.ค. 2563
6
820
20
02
08 ก.ค. 2563
7
337
37
85
08 ก.ค. 2563
8
022
22
00
08 ก.ค. 2563
9
972
72
50
08 ก.ค. 2563
10
633
33
89
07 ก.ค. 2563
1
353
53
26
07 ก.ค. 2563
2
068
68
41
07 ก.ค. 2563
3
623
23
96
07 ก.ค. 2563
4
430
30
03
07 ก.ค. 2563
5
636
36
09
07 ก.ค. 2563
6
272
72
45
07 ก.ค. 2563
7
964
64
37
07 ก.ค. 2563
8
529
29
02
07 ก.ค. 2563
9
257
57
30
07 ก.ค. 2563
10
194
94
67
03 ก.ค. 2563
1
131
31
18
03 ก.ค. 2563
2
415
15
02
03 ก.ค. 2563
3
662
62
49
03 ก.ค. 2563
4
507
07
94
03 ก.ค. 2563
5
475
75
62
03 ก.ค. 2563
6
716
16
03
03 ก.ค. 2563
7
649
49
36
03 ก.ค. 2563
8
170
70
57
03 ก.ค. 2563
9
099
99
86
03 ก.ค. 2563
10
420
20
07
02 ก.ค. 2563
1
705
05
61
02 ก.ค. 2563
2
272
72
28
02 ก.ค. 2563
3
086
86
42
02 ก.ค. 2563
4
933
33
89
02 ก.ค. 2563
5
202
02
58
02 ก.ค. 2563
6
955
55
11
02 ก.ค. 2563
7
831
31
87
02 ก.ค. 2563
8
743
43
99
02 ก.ค. 2563
9
031
31
87
02 ก.ค. 2563
10
101
01
57
01 ก.ค. 2563
1
436
36
33
01 ก.ค. 2563
2
625
25
22
01 ก.ค. 2563
3
885
85
82
01 ก.ค. 2563
4
205
05
02
01 ก.ค. 2563
5
797
97
94
01 ก.ค. 2563
6
486
86
83
01 ก.ค. 2563
7
347
47
44
01 ก.ค. 2563
8
308
08
05
01 ก.ค. 2563
9
442
42
39
01 ก.ค. 2563
10
792
92
89
30 มิ.ย. 2563
1
710
10
34
30 มิ.ย. 2563
2
764
64
88
30 มิ.ย. 2563
3
102
02
26
30 มิ.ย. 2563
4
558
58
82
30 มิ.ย. 2563
5
940
40
64
30 มิ.ย. 2563
6
362
62
82
30 มิ.ย. 2563
7
202
02
26
30 มิ.ย. 2563
8
171
71
95
30 มิ.ย. 2563
9
615
15
39
30 มิ.ย. 2563
10
149
49
73
29 มิ.ย. 2563
1
747
47
87
29 มิ.ย. 2563
2
239
39
95
29 มิ.ย. 2563
3
690
90
44
29 มิ.ย. 2563
4
237
37
97
29 มิ.ย. 2563
5
133
33
01
29 มิ.ย. 2563
6
111
11
23
29 มิ.ย. 2563
7
831
31
03
29 มิ.ย. 2563
8
426
26
80
29 มิ.ย. 2563
9
303
03
31
29 มิ.ย. 2563
10
340
40
94
26 มิ.ย. 2563
1
773
73
85
26 มิ.ย. 2563
2
957
57
69
26 มิ.ย. 2563
3
709
09
21
26 มิ.ย. 2563
4
105
05
17
26 มิ.ย. 2563
5
487
87
99
26 มิ.ย. 2563
6
809
09
21
26 มิ.ย. 2563
7
649
49
61
26 มิ.ย. 2563
8
986
86
98
26 มิ.ย. 2563
9
060
60
72
26 มิ.ย. 2563
10
138
38
50
25 มิ.ย. 2563
1
588
88
55
25 มิ.ย. 2563
2
771
71
72
25 มิ.ย. 2563
3
628
28
15
25 มิ.ย. 2563
4
782
82
61
25 มิ.ย. 2563
5
004
04
39
25 มิ.ย. 2563
6
731
31
12
25 มิ.ย. 2563
7
002
02
41
25 มิ.ย. 2563
8
846
46
97
25 มิ.ย. 2563
9
652
52
91
25 มิ.ย. 2563
10
639
39
04
24 มิ.ย. 2563
1
062
62
19
24 มิ.ย. 2563
2
362
62
19
24 มิ.ย. 2563
3
577
77
34
24 มิ.ย. 2563
4
478
78
35
24 มิ.ย. 2563
5
965
65
26
24 มิ.ย. 2563
6
065
65
22
24 มิ.ย. 2563
7
059
59
16
24 มิ.ย. 2563
8
409
09
66
24 มิ.ย. 2563
9
694
94
51
24 มิ.ย. 2563
10
073
73
30
23 มิ.ย. 2563
1
399
99
81
23 มิ.ย. 2563
2
505
05
87
23 มิ.ย. 2563
3
459
59
41
23 มิ.ย. 2563
4
823
23
05
23 มิ.ย. 2563
5
449
49
31
23 มิ.ย. 2563
6
713
13
95
23 มิ.ย. 2563
7
124
24
06
23 มิ.ย. 2563
8
076
76
58
23 มิ.ย. 2563
9
559
59
41
23 มิ.ย. 2563
10
533
33
15
22 มิ.ย. 2563
1
530
30
52
22 มิ.ย. 2563
2
508
08
74
22 มิ.ย. 2563
3
651
51
31
22 มิ.ย. 2563
4
253
53
29
22 มิ.ย. 2563
5
485
85
97
22 มิ.ย. 2563
6
032
32
50
22 มิ.ย. 2563
7
560
60
22
22 มิ.ย. 2563
8
981
81
01
22 มิ.ย. 2563
9
663
63
19
22 มิ.ย. 2563
10
896
96
86
19 มิ.ย. 2563
1
157
57
59
19 มิ.ย. 2563
2
608
08
10
19 มิ.ย. 2563
3
512
12
14
19 มิ.ย. 2563
4
813
13
15
19 มิ.ย. 2563
5
562
62
64
19 มิ.ย. 2563
6
792
92
94
19 มิ.ย. 2563
7
014
14
16
19 มิ.ย. 2563
8
207
07
09
19 มิ.ย. 2563
9
780
80
82
19 มิ.ย. 2563
10
070
70
72
18 มิ.ย. 2563
1
942
42
76
18 มิ.ย. 2563
2
905
05
13
18 มิ.ย. 2563
3
723
23
95
18 มิ.ย. 2563
4
035
35
83
18 มิ.ย. 2563
5
020
20
98
18 มิ.ย. 2563
6
365
65
53
18 มิ.ย. 2563
7
002
02
16
18 มิ.ย. 2563
8
295
95
23
18 มิ.ย. 2563
9
962
62
56
18 มิ.ย. 2563
10
507
07
11
17 มิ.ย. 2563
1
969
69
44
17 มิ.ย. 2563
2
146
46
67
17 มิ.ย. 2563
3
100
00
13
17 มิ.ย. 2563
4
023
23
90
17 มิ.ย. 2563
5
868
68
45
17 มิ.ย. 2563
6
141
41
72
17 มิ.ย. 2563
7
472
72
41
17 มิ.ย. 2563
8
859
59
54

หวยหุ้นไทยบ่าย 10 คู่

หวยหุ้นไทยวันที่

คู่ที่

3 ตัวบน

2 ตัวบน

2 ตัวล่าง

10 ก.ค. 2563
1
842
42
39
10 ก.ค. 2563
2
xxx
xx
xx
10 ก.ค. 2563
3
xxx
xx
xx
10 ก.ค. 2563
4
xxx
xx
xx
10 ก.ค. 2563
5
xxx
xx
xx
10 ก.ค. 2563
6
xxx
xx
xx
10 ก.ค. 2563
7
xxx
xx
xx
10 ก.ค. 2563
8
xxx
xx
xx
10 ก.ค. 2563
9
xxx
xx
xx
10 ก.ค. 2563
10
xxx
xx
xx
09 ก.ค. 2563
1
006
06
40
09 ก.ค. 2563
2
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
09 ก.ค. 2563
3
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
09 ก.ค. 2563
4
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
09 ก.ค. 2563
5
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
09 ก.ค. 2563
6
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
09 ก.ค. 2563
7
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
09 ก.ค. 2563
8
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
09 ก.ค. 2563
9
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
09 ก.ค. 2563
10
หวยปิด
หวยปิด
หวยปิด
08 ก.ค. 2563
1
536
36
14
08 ก.ค. 2563
2
418
18
96
08 ก.ค. 2563
3
066
66
44
08 ก.ค. 2563
4
412
12
90
08 ก.ค. 2563
5
461
61
39
08 ก.ค. 2563
6
354
54
32
08 ก.ค. 2563
7
726
26
04
08 ก.ค. 2563
8
932
32
10
08 ก.ค. 2563
9
534
34
12
08 ก.ค. 2563
10
276
76
54
07 ก.ค. 2563
1
823
23
96
07 ก.ค. 2563
2
452
52
25
07 ก.ค. 2563
3
708
08
81
07 ก.ค. 2563
4
437
37
10
07 ก.ค. 2563
5
318
18
91
07 ก.ค. 2563
6
137
37
10
07 ก.ค. 2563
7
154
54
27
07 ก.ค. 2563
8
188
88
61
07 ก.ค. 2563
9
218
18
91
07 ก.ค. 2563
10
900
00
73
03 ก.ค. 2563
1
418
18
05
03 ก.ค. 2563
2
278
78
38
03 ก.ค. 2563
3
286
86
27
03 ก.ค. 2563
4
498
98
15
03 ก.ค. 2563
5
562
62
51
03 ก.ค. 2563
6
566
66
47
03 ก.ค. 2563
7
438
38
75
03 ก.ค. 2563
8
629
29
84
03 ก.ค. 2563
9
978
78
35
03 ก.ค. 2563
10
598
98
15
02 ก.ค. 2563
1
404
04
06
02 ก.ค. 2563
2
099
99
55
02 ก.ค. 2563
3
787
87
43
02 ก.ค. 2563
4
704
04
60
02 ก.ค. 2563
5
859
59
15
02 ก.ค. 2563
6
204
04
60
02 ก.ค. 2563
7
578
78
34
02 ก.ค. 2563
8
903
03
59
02 ก.ค. 2563
9
629
29
85
02 ก.ค. 2563
10
237
37
93
01 ก.ค. 2563
1
942
42
61
01 ก.ค. 2563
2
401
01
02
01 ก.ค. 2563
3
057
57
54
01 ก.ค. 2563
4
731
31
28
01 ก.ค. 2563
5
706
06
03
01 ก.ค. 2563
6
605
05
02
01 ก.ค. 2563
7
376
76
73
01 ก.ค. 2563
8
486
86
83
01 ก.ค. 2563
9
206
06
03
01 ก.ค. 2563
10
169
69
66
30 มิ.ย. 2563
1
888
88
12
30 มิ.ย. 2563
2
363
36
60
30 มิ.ย. 2563
3
432
32
56
30 มิ.ย. 2563
4
210
10
34
30 มิ.ย. 2563
5
960
60
84
30 มิ.ย. 2563
6
743
43
67
30 มิ.ย. 2563
7
770
70
94
30 มิ.ย. 2563
8
220
20
44
30 มิ.ย. 2563
9
105
05
29
30 มิ.ย. 2563
10
551
51
75
29 มิ.ย. 2563
1
394
94
40
29 มิ.ย. 2563
2
029
26
05
29 มิ.ย. 2563
3
713
81
21
29 มิ.ย. 2563
4
178
62
56
29 มิ.ย. 2563
5
398
81
36
29 มิ.ย. 2563
6
590
31
44
29 มิ.ย. 2563
7
792
17
42
29 มิ.ย. 2563
8
680
07
54
29 มิ.ย. 2563
9
061
15
73
29 มิ.ย. 2563
10
446
15
88
26 มิ.ย. 2563
1
194
94
06
26 มิ.ย. 2563
2
626
26
38
26 มิ.ย. 2563
3
981
81
93
26 มิ.ย. 2563
4
562
62
74
26 มิ.ย. 2563
5
581
81
93
26 มิ.ย. 2563
6
831
31
43
26 มิ.ย. 2563
7
917
17
29
26 มิ.ย. 2563
8
307
07
19
26 มิ.ย. 2563
9
915
15
27
26 มิ.ย. 2563
10
543
43
55
25 มิ.ย. 2563
1
280
80
63
25 มิ.ย. 2563
2
672
72
71
25 มิ.ย. 2563
3
894
94
49
25 มิ.ย. 2563
4
998
98
45
25 มิ.ย. 2563
5
026
26
17
25 มิ.ย. 2563
6
597
97
46
25 มิ.ย. 2563
7
632
32
11
25 มิ.ย. 2563
8
184
84
59
25 มิ.ย. 2563
9
767
67
76
25 มิ.ย. 2563
10
959
59
84
24 มิ.ย. 2563
1
399
99
56
24 มิ.ย. 2563
2
196
96
53
24 มิ.ย. 2563
3
871
71
28
24 มิ.ย. 2563
4
506
06
63
24 มิ.ย. 2563
5
177
77
34
24 มิ.ย. 2563
6
558
58
15
24 มิ.ย. 2563
7
819
19
76
24 มิ.ย. 2563
8
867
67
24
24 มิ.ย. 2563
9
115
15
28
24 มิ.ย. 2563
10
785
85
58
23 มิ.ย. 2563
1
486
86
68
23 มิ.ย. 2563
2
700
00
82
23 มิ.ย. 2563
3
771
71
53
23 มิ.ย. 2563
4
805
05
87
23 มิ.ย. 2563
5
514
14
96
23 มิ.ย. 2563
6
504
04
86
23 มิ.ย. 2563
7
823
23
05
23 มิ.ย. 2563
8
916
16
98
23 มิ.ย. 2563
9
547
47
29
23 มิ.ย. 2563
10
414
14
23
22 มิ.ย. 2563
1
708
08
74
22 มิ.ย. 2563
2
361
61
21
22 มิ.ย. 2563
3
079
79
03
22 มิ.ย. 2563
4
521
21
61
22 มิ.ย. 2563
5
642
42
40
22 มิ.ย. 2563
6
489
89
93
22 มิ.ย. 2563
7
547
47
35
22 มิ.ย. 2563
8
601
01
81
22 มิ.ย. 2563
9
525
25
57
22 มิ.ย. 2563
10
531
31
51
19 มิ.ย. 2563
1
642
42
44
19 มิ.ย. 2563
2
472
72
74
19 มิ.ย. 2563
3
791
91
93
19 มิ.ย. 2563
4
187
87
89
19 มิ.ย. 2563
5
614
14
16
19 มิ.ย. 2563
6
548
48
50
19 มิ.ย. 2563
7
510
10
12
19 มิ.ย. 2563
8
317
17
19
19 มิ.ย. 2563
9
077
77
79
19 มิ.ย. 2563
10
346
46
48
18 มิ.ย. 2563
1
328
28
90
18 มิ.ย. 2563
2
032
32
66
18 มิ.ย. 2563
3
275
75
43
18 มิ.ย. 2563
4
847
47
70
18 มิ.ย. 2563
5
790
90
28
18 มิ.ย. 2563
6
273
73
45
18 มิ.ย. 2563
7
043
43
75
18 มิ.ย. 2563
8
900
00
18
18 มิ.ย. 2563
9
113
13
05
18 มิ.ย. 2563
10
706
06
12
17 มิ.ย. 2563
1
757
57
44
17 มิ.ย. 2563
2
570
70
57
17 มิ.ย. 2563
3
822
22
09
17 มิ.ย. 2563
4
247
47
34
17 มิ.ย. 2563
5
420
20
07
17 มิ.ย. 2563
6
643
43
30
17 มิ.ย. 2563
7
335
35
22
17 มิ.ย. 2563
8
464
64
51
17 มิ.ย. 2563
9
964
64
51

เวลาออกผล ผลหวยหุ้นไทย ออกทุกวันจันทร์ – ศุกร์

หวยหุ้นไทยจะออกรางวัลตามเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ คือ วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้น
วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่ทุกวันเหมือน หวยหุ้นอินเดีย โดยส่วนใหญ่จะออกรางวัลวันละ 4 รอบ ตามรอบการเปิดปิดตลาดหุ้นแต่ละวัน ดังนี้
• เปิดตลาดหุ้นรอบเช้า ออกรางวัล 10.00 น. ดูผล ช่อง 9
• ปิดตลาดหุ้นรอบเที่ยง ออกรางวัล 12.30 น. ดูผล ตลาดหลักทรัพย์
• เปิดตลาดหุ้นรอบบ่าย ออกรางวัล 14.30 น. ดูผล ช่อง 9
• ปิดตลาดหุ้นรอบเย็น ออกรางวัล 16.45 น. ดูผล ตลาดหลักทรัพย์
หรือเจ้ามือบางเว็บไซต์จะออกรางวัลวันละ 5 รอบ โดยมีรอบค้างก่อนปิดเย็น ซึ่งจะออกรางวัลเวลา 16.30 น. (หวยหุ้นไทยค้างก่อนปิดเย็น คือ ช่วงที่เลขตลาดหุ้นมีการหยุดชะงักเป็นเวลา 10-15 นาที) โดยรอบค้างก่อนปิดเย็นดูผลได้ที่ ตลาดหลักทรัพย์

หวยหุ้นไทย-เวลาเปิดปิด

หวยหุ้นไทย หุ้นไทย ผลหวยหุ้นไทย ผลหุ้นไทย ตรวจหวยหุ้นไทย ตรวจหุ้นไทย ตรวจผลหวยหุ้นไทย ตรวจผลหุ้นไทย หวยหุ้นไทยวันนี้ หวยหุ้นไทยล่าสุด