ชาวอาข่า เดินขึ้นภูเขาสะโง้ ระลึก “พ่อหลวง รัชกาลที่ 9”

250
ชาวอาข่า
ชาวอาข่า

ชาวอาข่า ภูเขาสะโง้ จังหวัดเชียงราย แต่งตัวชุดประจำเผ่า เดินขึ้นดอยขับร้อง “อ่าดา ส่องผ่า”ระลึกถึงโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พ่อหลวง รัชกาลที่ 9


เวลา 07.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม ผู้เรียน เยาวชน แล้วก็ชนเผ่าบ้านข้างหลังเขาเผ่าอาข่า บ้านภูเขาสะโง้ มัธยม7 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดจังหวัดเชียงราย นัดหมายจับกลุ่มกันราว 50 คน แต่งตัวชุดประจำเผ่าอาข่า ที่รอบๆข้างล่างจุดสำหรับชมวิวบนยอดดอยสะโง้ ด้วยกันทำความดี เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เดินขึ้นยอดดอยสะโง้ สถานที่ท่องเที่ยวที่นักเดินทางนิยมไปสัมผัสทะเลหมอกในตอนดวงอาทิตย์ขึ้น พร้อมขับร้องอาข่า ‘อ่าดา ส่องผ่า’ (เจ้าพ่อหลวง) แสดงความระลึกถึง ก้มนึกถึงในจังหวะวันเหมือนวันสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูเขาไม่พลอดุลยเดชะมหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9
นายอาพี สะโง้ อายุ 53 ปี คนประสานงานกรุ๊ปนักเรียนแล้วก็เยาวชนบ้านข้างหลังเขา พูดว่า การจัดกิจกรรมจับกลุ่มผู้เรียนแล้วก็เยาวชนบ้านข้างหลังเขาภูเขาสะโง้ ด้วยกันทำความดี โดยเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 เดินขึ้นภูเขา รวมทั้งขับร้องมอบเป็นพระราชบุญกุศล ปฏิบัติดีเพื่อบิดา ให้กับนักเดินทางที่ขึ้นมาพักบนสถานที่สำหรับท่องเที่ยวของชุมชนภูเขาสะโง้ได้ดู เพื่อแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ และก็แสดงความระลึกถึง ในช่องทางวันเหมือนวันสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูเขาไม่พลอดุลยบารมีมหาราช บรมท้องนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ชาวอาข่า
ชาวอาข่า

ดังนี้ มาจากแรงดลใจที่คราวหนึ่งในปี 2522 หรือเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาเล่าเรียนปีที่ 4 สถานศึกษาบ้านภูเขาสะโง้ พระเจ้าแผ่นดิน รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จฯ มาที่สถานที่เรียน แล้วก็ตนได้ได้โอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนจากพระมือของท่านท่าน เป็นความปลื้มเปรมอย่างที่สุดในชีวิต และก็ได้เก็บภาพนั้นห้อยไว้ที่บ้าน ตอนนี้หมู่บ้านภูเขาสะโง้มีการดำรงชีวิตรวมทั้งชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วยเหตุว่าท่านท่าน ได้ทรงนำทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ชาวอาข่า ทั้งยังพืช อีกทั้งผลไม้ ดอกไม้เมืองหนาวมาให้ปลูก และก็ทรงนำโครงงานหลวงมาตั้งที่บ้านสะโง้ รับซื้อพืชสวนจากประชาชนภูเขาสะโง้

ชาวอาข่า
ชาวอาข่า


“พวกเราอยู่บนข้างหลังเขา บิดาของพวกเราขึ้น เฮลิคอปเตอร์ตามหา รอดูแลสุขทุกข์ตลอดมา แม้ว่าไกล แม้กระนั้นหัวใจนั้นยังสนิทสนม อยู่ตามเขารกรากแสนไกล บิดาเสด็จฯ ไปทั่วทุกสารทิศไทย ลูกเข้าใจกันอยู่ บิดาทรงทำเพื่อประเทศไทย บิดาจากไป เศร้าใจซาบซึ้ง บิดาเป็นที่พึ่งพิงของคนข้างหลังเขา” ในวันที่ 13 เดือนตุลาคม เป็นวันที่บิดาจากเราไป ท่านสถิตอยู่ในใจเราเสมอ วันนี้เรามาที่นี้อยากได้มาแสดงความระลึกถึง ก้มระลึกในบุญคุณของพระเจ้าแผ่นดิน รัชกาลที่ 9 บิดาของเรา และก็เราจะทำทุกปี นายอาพี กล่าว.

 

อ่านข่าวอื่นๆได้ที่ หวยหุ้น